Banner

KAM - Gia công cơ khí và cắt laser công suất lớn uy tín tại Đông Anh, Long biên.

Kinh nghiệm 15+ Kinh nghiệm
 50+ Nhân sự
Công ty thành viên 03+ Nhà Máy
Hệ thống đã lắp 1000+ Khách Hàng
 

Sản phẩm nổi bật

Dự án

Vision-Guided Hatch Door Gluing

Robots equipped with Mech-Mind 3D vision system can recognize various randomly-placed parts (hatch doors) and glue them along the contour.

Xem thêm

Đối tác Kam

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác đối tác
VIỆC LÀM THADO Xem thêm