Banner

Thông tin liên hệ

mã bảo mật
 • Văn Phòng

  Địa chỉ: Số 22 đường 1, tổ 3 phường Giang Biên quận Long Biên, Hà Nội
  Email: info@kam.com.vn
  Hotline: (84.4) 3877 1116
 • Nhà Máy

  Địa chỉ: Nhà máy Km2+600 Quốc lộ 3 Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
  Email: info@kam.com.vn
  Hotline: (84.) 913 827 756
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp KAM

  Địa chỉ: Số 22 đường 1, tổ 3 phường Giang Biên quận Long Biên, Hà Nội
  Email: info@kam.com.vn
  Hotline: (84.4) 3877 1116
VIỆC LÀM THADO Xem thêm